Tag: du học Úc

𝗡𝗼̂̃ 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗨́𝗰 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗼̂́𝗰 đ𝗼̣̂ 𝘅𝘂̛̉ 𝗹𝘆́ 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰

Các nhân viên trước đây tập trung xét duyệt giấy phép miễn trừ nhập cảnh đã được chuyển sang xử lý thị thực, với gần 140 nhân viên mới trong vai trò xử lý thị thực kể từ tháng 5 năm 2022. 745.000 đơn xin thị thực đã được xét duyệt xong kể từ đầu […]

Thông tin về October intake của Monash University

Thông tin về danh sách Chương trình được offered vào tháng 10 cùng danh sách Học bổng/Study Grant của Monash trong năm 2021 October Intake Programs: Bên cạnh intake tháng 3 và tháng 7, năm 2021 này, Monash tiếp tục offer 1 số chương trình Cử nhân (Bachelor) (cả Single & Double Degree) và Thạc Sĩ (Master) trong kì […]

UPDATE học bổng du học Úc 2020 – 2021

La Trobe College Cơn mưa học bổng tại La Trobe College kỳ nhập học tháng 10/2020 và tháng 3/2021 cho Chương trình Foundation, Diploma và Chuyển tiếp Đại học Học bổng Foundation Giá trị: $2,000 Không yêu cầu GPA. Học ELICOS vẫn được học bổng. Học bổng Diploma  Giá trị: $5,400 – $7,000 Không yêu cầu GPA. […]