Thông tin về October intake của Monash University

Thông tin về danh sách Chương trình được offered vào tháng 10 cùng danh sách Học bổng/Study Grant của Monash trong năm 2021

 1. October Intake Programs:

Bên cạnh intake tháng 3 và tháng 7, năm 2021 này, Monash tiếp tục offer 1 số chương trình Cử nhân (Bachelor) (cả Single & Double Degree) và Thạc Sĩ (Master) trong kì nhập học tháng 10 tới. Chương trình của intake tháng 10, sinh viên sẽ bắt đầu vào 25/10/2021 và kết thúc vào 21/01/2022 sẽ giúp sinh viên tiết kiệm được thời gian đồng thời sinh viên sẽ vẫn được hưởng ưu đãi về generous Study Grant của Monash trong năm 2021. Hoặc trường hợp học sinh/sinh viên chưa đủ giấy tờ hoặc điều kiện tiếng anh để nhập học tháng 7 thì vẫn còn tháng 10 để các bạn kịp nhập học năm nay.

Danh sách chương trình của mỗi khoa có intake tháng 10 như sau:

Art, Design and Architecture (MADA):

 • Bachelor of Design (With majors in Communication Design, Industrial Design, Spatial Design or Collaborative Design)

*No Porfolio required

Arts, Humanities and Social Sciences:

 • Bachelor of Arts
 • Bachelor of Media Communication
 • Master of Communication and Media Studies
 • Master of Strategic Communications Management
 • Master of Journalism

Business and Economics

 • Bachelor of Business
 • Bachelor of Business Administration
 • Bachelor of Commerce
 • Master of Business
 • Master of Banking and Finance

Engineering

 • Bachelor of Engineering (Honor)
 • Bachelor of Engineering (Honor) & Bachelor of Commerce
 • Bachelor of Engineering (Honor) & Bachelor of IT
 • Bachelor of Engineering (Honor) & Bachelor of Computer Science

*Co-Op Education – Paid Internship

*Engineering Scholarship – 10k per year for whole duration

*IBL Scholarship applied for Software Engineering

Information Technology

 • Bachelor of IT
 • Bachelor of Computer Science
 • Master of Artificial Intelligence
 • Master of Cyber Security
 • Master of Data Science
 • Master of IT

*IBL Placement Scholarship

Science

 • Bachelor of Science
 • Master of Environment & Sustainability

Danh sách các môn học available trong kì tháng 10 tới: https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0004/2583364/October-Intake-Unit-Listv10.pdf

Further details về kì nhập học tháng 10: https://www.monash.edu/study/oct-intake-2021

 1. Scholarship/Study Grant in 2021
 • Engineering Scholarship: Monash Engineering đang offer học bổng 10k AUD mỗi năm áp dụng cho toàn bộ chương trình Bachelor of Engineering (4 năm) với điều kiện GPA lớp 12 từ 9.0 trở lên và Master of Professional Engineering (2-3 năm)

o   Engineering International Undergraduate Excellence Scholarship

o   Master of Professional Engineering International Scholarship

 • Study Grant:

o   Bachelor & Master (By Coursework): 10,000 AUD one-off

o   Foundation/Diploma (Part1 hoặc Part 2): 8,000AUD one-off