Tư vấn du học A-Z


MỤC TIÊU: Định hướng đúng để học sinh có sự lựa chọn đúng về ngành học, trường học, môi trường học tập, nghề nghiệp tương lai, khả năng thích nghi phù hợp với tính cách, sở thích, nhu cầu cá nhân, cơ hội tương lai …vv

Tìm hiểu nhu cầu, khả năng phù hợp:

 • Kiểm tra hướng nghiệp
 • Tư vấn chọn trường học, chương trình học phù hợp với điều kiện, nguyện vọng của học sinh, phụ huynh
 • Tư vẫn đăng ký xin học vào các TRƯỜNG TOP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
 • Tư vấn các thông tin về học bổng, hỗ trợ tài chính phù hợp
 • Hướng dãn hồ sơ du học
 • Hướng dẫn chuẩn bị hành trang cần, đủ đáp ứng yêu cầu xin học và xin visa

+ Hướng dẫn luyện : IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT …
+ Thư giới thiệu
+ Cách viết SOP (Statement of Purpose)
+ Hỗ trợ xin thư mời học
+ Cách viết thư giải trình
+ Hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn trường
+ Hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn xin visa
+ Hỗ trợ xin thư mời học

 • Nộp hồ sơ
 • Tổ chức buổi định hướng trước khi du học (Pre Departure/Orientation Day)
 • Lên đường du học
 • Là cầu nối liên lạc giữa gia đình và nhà trường
 • Trợ giúp học sinh, sinh viên đang học ở nước ngoài có nguyện vọng chuyển tiếp, chuyển trường, đăng ký nộp đơn cho các khóa học tiếp theo
 • Kết nối cộng đồng du học quốc tế

VIỆT DƯƠNG – ĐỒNG HÀNH ĐẾN THÀNH CÔNG