Du học Mỹ

Du hoc Hoa KyHoa Kỳ có hệ thống trường đại học tốt nhất trên thế giới, với các chương trình đào tạo xuất sắc hầu hết trong mọi lĩnh vực. Ở bậc đại học, các chương trình tốt nhất được giảng dạy trong các môn học truyền thống cũng như các lĩnh vực chuyên ngành. Ở bậc cao học, sinh viên thường có cơ hội làm việc trực tiếp với một số những học giả nổi tiếng nhất trên thế giới. Bằng cấp của Hoa kỳ được công nhận trên toàn thể giới vì có chất lượng đào tạo tuyệt vời.

Nhiều cơ hội giáo dục: Hệ thống giáo dục đại học ở Hoa Kỳ luôn phù hợp với tất cả mọi người. Một số trường đại học chú trọng vào các nguyên tắc giáo dục tổng thể; số khác chú trọng vào các kỹ năng thực tiễn liên quan đến việc làm; nhưng có một số trường lại chuyên về các lĩnh vực kỹ thuật, nghệ thuật hoặc khoa học xã hội. Kết quả là nếu bạn đang tìm một cơ sơ đào tạo nơi bạn có thể học một lĩnh vực cụ thể – dù khác thường hay cụ thể đến mức nào – bạn có thể tìm thấy một số trường đại học ở Hoa Kỳ để lựa chọn.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

1. Trường Cao đẳng và Đại học công lập

Trường cao đẳng, đại học của bang được hỗ trợ và điều hành bởi chính quyền địa phương hoặc bang. Mỗi bang trong số 50 bang của Mỹ có ít nhất một trường đại học công lập và nhiều trường cao đẳng bang. Nhiều trong số các trường đại học công lập này có tên của bang, hoặc từ “bang” trong tên trường: ví dụ, Trường Đại học bang Washington và Trường Đại học Michigan.

2. Trường Cao đẳng hoặc Đại học tư

Các trường này được tư nhân điều hành thay vì cơ quan chính quyền bang. Học phí của các trường tư thường sẽ cao hơn học phí trường công lập. Thường trường tư sẽ có quy mô nhỏ hơn so với trường công lập.

Các trường cao đẳng và đại học liên kết với tôn giáo là các trường đại học tư. Thông thường các trường đại học này sẽ tiếp nhận sinh viên từ tất cả các tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, có một số ít trường muốn tiếp nhận sinh viên theo học có cùng tôn giáo với trường.

3. Trường Cao đẳng Cộng đồng

Trường cao đẳng cộng đồng hệ hai năm cấp bằng associate (có thể chuyển tiếp) và các chứng chỉ. Có nhiều loại bằng associate, nhưng điều khác biệt quan trọng nhất là bằng đó có thể chuyển tiếp được hay không. Thường thì có hai loại bằng chính: một là bằng chuyển tiếp lên đại học và hai là chứng chỉ giúp sinh viên bắt đầu làm việc. Bằng chuyển tiếp lên đại học thường là bằng associate nghệ thuật hoặc bằng associate khoa học. Bằng mà không chuyển tiếp được là bằng associate khoa học ứng dụng và chứng nhận hoàn thành chương trình.

Sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng cộng đồng phần lớn chuyển tiếp lên trường cao đẳng hoặc đại học hệ bốn năm. Vì sinh viên có thể chuyển điểm từ trường cao đẳng cộng đồng, sinh viên có thể hoàn thành lấy bằng cử nhân trong vòng hai năm tiếp theo hoặc hơn. Nhiều trường cũng có chương trình anh ngữ hoặc chương trình tiếng Anh chuyên sâu giúp sinh viên chuẩn bị vào học đại học.

Nếu sinh viên không có kế hoạch học lên đại học, sinh viên có thể tìm việc tại Việt Nam với tấm bằng associate của trường.

4. Học viện Công nghệ

Học viện công nghệ là trường đại học hệ bốn năm chuyên về khoa học và công nghệ. Một số trường có chương trình cao học hoặc các khóa đào tạo ngắn hạn.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Sơ đồ hệ thống giáo dục Hoa KỳLÀM THÊM

Quy định làm thêm của Chính Phủ Mỹ như sau:

– Tổng thời gian làm thêm: Tối đa 20h/tuần

– Sinh viên dưới 21 tuổi: Chỉ được phép làm thêm trong trường

– Sinh viên trên 21 tuổi: Được phép làm thêm trong hoặc ngoài trường

HỌC BỔNG

Vui lòng tham khảo tại tab HỌC BỔNG. Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng đăng ký tại đây.

Điều kiện du học Mỹ https://vietduongedu.com/dieu-kien-du-hoc-my/
Học bổng du học Mỹ https://vietduongedu.com/hoc-bong-du-hoc-my/
Danh sách các trường https://vietduongedu.com/danh-sach-cac-truong-my/
Kinh nghiệm du học Mỹ https://vietduongedu.com/kinh-nghiem-du-hoc-my/
Chi phí du học Mỹ Table

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN