Sinh trắc vân tay

Sinh trắc học vân tay là gì?

Cung cấp sinh trắc học vân tay (Biometrics) là việc tưởng rắc rối nhưng lại khá đơn giản, đây là quá trình tập hợp tất cả các dấu vân tay của bạn, kèm theo bản mềm ảnh chân dung cùng một số thông tin cá nhân. Quá trình này thường được diễn ra khi bạn nộp hồ sơ xin xét duyệt visa tại Visa Application Center (VAC). Tại Việt Nam, cơ sở của VAC hiện đặt tại 2 thành phố là Hà Nội và Hồ Chí Minh, khá tiện lợi cho các bạn du học sinh Việt.