Category: Học hè Singapore

Chương trình du học hè tại Singapore

Chương trình du học hè tại Singapore có lịch sử hơn 16 năm và nhận được sự hoan nghênh, hưởng ứng của phụ huynh và các em học sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tham gia chương trình du học hè, các em học sinh sẽ tham gia lớp học dưới sự giảng dạy […]

Du học hè Singapore 2018

Singapore là một quốc gia có hệ thống giáo dục phát triển, với nhiều hệ đào tạo từ mầm non cho đến đại học, hệ thống trường công lập tư thục cho đến các trường quốc tế.Với nền kinh tế phát triển và chất lượng giáo dục tiên tiến, Singapore là một trong những nước […]