Tag: #Sinh viên quốc tế #học trực tuyến #du học Canada #Chính phủ Canada

Canada với chính sách mới thu hút sinh viên quốc tế

“Thông điệp của chúng tôi đối với sinh viên quốc tế rất đơn giản: Chúng tôi không chỉ muốn bạn học ở đây, chúng tôi muốn bạn ở lại đây” – ông Marco EL Mendicino – Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch của Canada cho biết. Sinh viên quốc tế […]