Humber College là một trong những trường Cao đẳng lớn tại Canada

🇨🇦Humber College là một trong những trường Cao đẳng lớn trong hệ thống các trường công lập của Canada và là một trong 12 trường Cao Đẳng tiên phong tại Bắc Mỹ. Trường được đánh giá cao tại Canada. Humber được chính quyền thành phố Toronto chỉ định là một trong 3 “Học viện kỹ thuật và đào tạo cao cấp”.
🇨🇦Tại đây, 90% khóa học của trường đều có thực tập, sinh viên được tham gia vào những dự án mang tính ứng dụng cao, có sự cộng tác của giáo sư, đối tác trong ngành để giải quyết vấn đề thực tế, Chính vì vậy mà sinh viên tại Humber College đều có thể sẵn sàng đi làm ngay sau khi ra trường.
📍Các chương trình tuyển sinh kỳ tháng 5/2023:
– Accounting, Business
– Business Administration
– Business Management
– Fitness & Health Promotion
– Marketing Business
Yêu cầu đầu vào:
‼Undergraduate:
– Tốt nghiệp THPT GPA 6.0+
– IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)
‼Postgraduate:
– Tốt nghiệp đại học
– IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0)
📍Học phí:
– Undergraduate: $16,394/2 kỳ
– Postgraduate: $19,615/3 kỳ
📍Chi phí:
– Phí xét hồ sơ: $75
– Sinh hoạt phí: $1,500/tháng
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '+ HUMBER CANADA FALL 2023 把家子手要需音舞身口 TUITION FEES Undergraduate: Tốt nghiệp THPT GPA 6.0+ IELTS 6.0 (>5.5) Học phí: $16,394/2 Chi phí: Chi phí nộp hồ sơ: $975 Sinh hoạt phí: $1,500/tháng HUMBER'