Tag: giám hộ

Vai trò Người Giám Hộ – Custodian

Theo luật định của Bộ Di Trú Immigration Canada thì các học sinh du học dưới 18 tuổi (hay 19 tuổi tuỳ theo tỉnh bang) cần có một người giám hộ, thay mặt cha mẹ để trông chừng trong thời gian du học. Người này phải là công dân Canada hay thường trú nhân. Người […]