Tag: chính sách Visa Úc

𝗡𝗼̂̃ 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗨́𝗰 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗼̂́𝗰 đ𝗼̣̂ 𝘅𝘂̛̉ 𝗹𝘆́ 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰

Các nhân viên trước đây tập trung xét duyệt giấy phép miễn trừ nhập cảnh đã được chuyển sang xử lý thị thực, với gần 140 nhân viên mới trong vai trò xử lý thị thực kể từ tháng 5 năm 2022. 745.000 đơn xin thị thực đã được xét duyệt xong kể từ đầu […]