Cập nhật thay đổi về chính sách Visa Úc mới nhất

Tin tức gần đây từ Chính phủ Morrison cho biết một số thay đổi tích cực về việc hỗ trợ visa du học để đảm bảo Úc vẫn là điểm đến ưu tiên của sinh viên quốc tế.

> Chính phủ khuyến nghị cấp thị thực cho sinh viên ở tất cả các địa điểm ở Úc. Khi biên giới mở lại, sinh viên sẽ có thị thực và được hỗ trợ di chuyển.

> Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin thị thực sinh viên miễn phí, nếu không thể hoàn thành việc học trong thời hạn visa trước còn hiệu lực do COVID-19.

> Những người có visa du học, hiện tại đang học trực tuyến tại nhà (Không phải tại Úc) do ảnh hưởng COVID-19 có thể sử dụng kết quả học online để xét hồ sơ Post-Study Work Visa trong tương lai.

> Sinh viên đã tốt nghiệp có visa sinh viên đủ điều kiện để xin thị thực làm việc bên ngoài Úc trong trường hợp không thể trở lại Úc do COVID-19.

> Kéo dài hạn thời hạn nộp Chứng chỉ Tiếng Anh dành cho Sinh viên Quốc tế bị ảnh hưởng Covid-19, chưa thi hoặc chưa có kết quả thi Tiếng Anh.

Thông tin chi tiết: https://ministers.dese.gov.au/tudge/supporting-international-students-support-australian-jobs