11 đại học hàng đầu nước Mỹ lấy điểm ACT thế nào?

Cả 11 trường đều có điểm ACT trung bình từ 33 trở lên, trong đó 75% thí sinh nộp hồ sơ đạt 35-36 điểm, tức gần tuyệt đối.

Mỗi khi ứng tuyển vào các đại học Mỹ, thí sinh sẽ đặt câu hỏi: “Thế nào là điểm ACT tốt?”. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, thay vì đặt câu hỏi đó, bạn nên tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Điểm ACT tốt để vào trường nào?”.

Covid-19 đã khiến các đại học Mỹ quyết định SAT, ACT không còn là yếu tố bắt buộc với ứng viên. Tuy nhiên, nếu sở hữu điểm ACT cao, bạn sẽ có lợi thế lớn. Điểm tối đa của ACT là 36. Theo dữ liệu của tổ chức ACT, điểm trung bình của thí sinh nộp hồ sơ vào các đại học Mỹ là 20,6, giảm nhẹ so với mức 20,7 của năm 2019.

Đại học Princeton, Mỹ, nơi yêu cầu điểm ACT trung bình 34. Ảnh: Shutterstock

Đại học Princeton, Mỹ, nơi yêu cầu điểm ACT trung bình 34. Ảnh: Shutterstock

Dưới đây là điểm ACT cần để trúng tuyển vào 11 đại học hàng đầu nước Mỹ vào mùa thu 2019:

Thứ hạng Trường Điểm số tại hạng 25% Điểm số tại hạng 75% Điểm trung bình Tỷ lệ chấp nhận mùa thu 2019
1 Đại học Princeton 33 35 34 6%
2 Đại học Harvard 33 35 34 5%
3 Đại học Columbia 33 35 5%
4 Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) 34 36 35 7%
=4 Đại học Yale 33 35 34 6%
6 Đại học Stanford 32 35 33 4%
=6 Đại học Chicago 33 35 34 6%
8 Đại học Pennsylvania 33 35 34 8%
9 Viện Công nghệ California 35 36 6%
=9 Đại học Johns Hopkins 33 35 10%
=9 Đại học Northwestern 33 35 33 9%

Để hiểu giá trị các số trong bảng, bạn cần biết khái niệm “thứ hạng phần trăm”. Thứ hạng phần trăm không phải là tỷ lệ câu trả lời đúng mà được đánh giá dựa trên điểm tổng của thí sinh, có khả năng so sánh kết quả bài thi của bạn với các thí sinh khác nộp cùng đợt. Nghĩa là nếu điểm ACT của thí sinh ở mức 75%, điều này không có nghĩa em đó trả lời đúng 75% câu hỏi, mà là em đạt điểm cao hơn 75% thí sinh cùng kỳ thi đó.

Cả 11 trường tốt nhất nước Mỹ đều yêu cầu mức điểm ACT ở thứ hạng 75% là 35-36, tức gần tuyệt đối, điểm trung bình không trường nào dưới 33. Năm 2019, điểm ACT trung bình của 340 đại học quốc gia Mỹ là 25,5.

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, thí sinh chỉ nên nộp hồ sơ nếu điểm ACT của mình nằm ở thứ hạng phần trăm 50 trở lên.

(Theo US News and World report)