TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC TẠI FLEMING COLLEGE

Yêu cầu đầu vào:

IELTS 6.0 không kĩ năng nào dưới 5.5

Duolingo 105+

PTE Academic 58+

TOEFL (iBT) 80 không kĩ năng nào dưới 20

TOEFL (PBT) 550

Sinh viên chưa đủ yêu cầu tiếng anh đầu vào có thể chọn học chương trình tiếng anh trước khi vào khóa chính.

CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON – EARLY CHILDHOOD EDUCATION DIPLOMA

Kì nhập học: tháng 1/2024

Tại: Sutherland Campus, Peterborough, Ontario

Thời gian học: 4 học kì (2 năm)

Học phí: ~$16,633.95/ năm

Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức, kinh nghiệm để làm việc và chăm sóc trẻ em trong giao đoạn tuổi từ sơ sinh đến 12 tuổi.

Chương trình tập trung việc áp dụng những kiến thức trong lớp học vào môi trường thực tế, chuẩn bị cho sinh viên bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhà giáo dục mầm non

Tỷ lệ cơ hội việc làm cao. Với tư cách là Nhà giáo dục Mầm non, bạn sẽ tìm được việc làm tại các trung tâm chăm sóc trẻ em, trường mẫu giáo, dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà, dịch vụ chăm sóc trẻ em tại các khu nghỉ dưỡng, tàu du lịch. Sinh viên tốt nghiệp cũng có đủ điều kiện để trở thành chủ sở hữu/người điều hành các trung tâm chăm sóc trẻ em.

CAO ĐẲNG NÂNG CAO CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN – CHILD AND YOUTH CARE ADVANCE DIPLOMA

Kì nhập học: tháng 1/2024 & tháng 9/2024

Tại: Sutherland Campus, Peterborough, Ontario

Thời gian học: 6 học kì – 3 năm

Học phí: ~$16,633.95/ năm

Fleming College là một trong số ít các trường cao đẳng tại Canada và nước ngoài được công nhận đầy đủ bởi Hội Đồng Kiểm Định Giáo dục Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên của Canada – The Child and Youth Care Educational Accreditation Board of Canada (CYCEAB).

Chương trình tập trung tất cả các khía cạnh chăm sóc, từ tiếp nhận đến đánh giá, lập kế hoạch chương trình, xây dựng mục tiêu và can thiệp chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên.

Những đối tượng và hoàn cảnh trẻ em và thanh thiếu niên mà một nhà chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên sẽ tiếp xúc:

– Trẻ em và thanh thiếu niên đã trải qua các sự kiện đau thương trong cuộc đời như lạm dụng và bỏ bê

– Trẻ em và thanh thiếu niên tổn thương về mặt tinh thần

– Trẻ em, thanh thiếu niên vô gia cư

– Trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi nghiện ngập, các vấn đề sức khỏe tâm thần

– Trẻ em, thanh thiếu niên là nạn nhân của bạo lực gia đình

– Gia đình sống trong cảnh nghèo khó

– Thanh niên có nguy cơ bị xâm hại

Với tư cách là nhân viên chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, sinh viên có thể tìm được việc làm trong nhiều tổ chức cộng đồng, cơ quan dịch vụ nhân sinh, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, tổ chức phi chính phủ v.v. Fleming College sẽ sắp xếp việc làm thực tập cho sinh viện tại các cơ sở địa phương hoặc ngoài khu vực Peterborough. Sinh viên sẽ có 1200 giờ thực tập.

CAO ĐẲNG TRỢ LÝ GIÁO DỤC – EDUCATIONAL SUPPORT DIPLOMA

 

Kì nhập học: tháng 9/2023 & tháng 9/2024

Tại: Sutherland Campus, Peterborough, Ontario

Thời gian học: 4 học kì (2 năm)

Học phí: ~$16,633.95/ năm

Với tư cách là một phần của nhóm giáo dục hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt, bạn sẽ giúp những trẻ em khuyết tật, chứng tự kỉ, thiểu năng trí tuệ, khuyết tật về giác quan hoặc thể chất và hành vi.

Trong chương trình này, sinh viên sẽ học cách:

– Quản lý hành vi của trẻ em có nhu cầu đặc việc

– Chỉnh sửa chương trình học cho phù hợp với nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt

– Lập kế hoạch giảng dạy cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt

Nhà tuyển dụng chính của các chuyên gia hỗ trợ giáo dục là hệ thống trường học, cơ sở cộng đồng chăm sóc trẻ em đặc biệt.