TIN NÓNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH VISA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

(4 tháng 3 năm 2021), Chính phủ Anh đã xác nhận rằng chương trình visa cho sinh viên sau tốt nghiệp sẽ mở cửa nhận hồ sơ vào ngày 01/07/2021. Điều này sẽ cho phép Vương quốc Anh tìm kiếm những sinh viên giỏi nhất và những sinh viên quốc tế đóng góp cho giáo dục và nghiên cứu kinh tế.
Những điểm chính:
1. Lộ trình Sau đại học sẽ dành cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành bằng cấp đại học trở lên tại Nhà cung cấp Giáo dục Đại học với thành tích tuân thủ và những người được cấp phép Bậc 4 hoặc Sinh viên hợp lệ tại thời điểm nộp đơn.
2. Những ứng viên thành công trong lộ trình này ở trình độ cử nhân hoặc thạc sĩ sẽ có thể ở lại Vương quốc Anh và làm việc hoặc tìm kiếm việc làm ở bất kỳ cấp độ kỹ năng nào trong hai năm. Sinh viên tiến sĩ sẽ có thể ở lại trong ba năm.
3. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể nộp đơn vào chương trình Công nhân lành nghề trong Vương quốc Anh, khi họ đã tìm được một công việc phù hợp.
4. Do COVID-19, Bộ nội vụ cũng đã áp dụng các biện pháp giảm giá cho các sinh viên không thể đến Vương quốc Anh do đại dịch, vì sự gián đoạn tiếp tục kéo dài ảnh hưởng tới việc đi lại quốc tế. Những ứng viên bắt đầu nhập học vào mùa thu năm 2020 có thời hạn đến ngày 21 tháng 6 năm 2021 để nhập cảnh vào Vương quốc Anh với tư cách là Sinh viên (cập nhật từ ngày 6 tháng 4 năm 2021 trước đó) để đủ điều kiện đăng ký vào chương trình Sau đại học. Những sinh viên bắt đầu nhập học vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2021 sẽ phải đến Vương quốc Anh trước ngày 27 tháng 9 năm 2021.
5. Việc mở ra loại visa mới này thể hiện sự hỗ trợ của Chính phủ đối với ngành giáo dục của UK và cam kết đối với Chiến lược Giáo dục Quốc tế, đặt ra tham vọng tăng xuất khẩu giáo dục lên 35 tỷ bảng Anh và số lượng sinh viên giáo dục đại học quốc tế ở Vương quốc Anh lên 600.000 vào năm 2030 .
6. Những cá nhân đã được phép ở lại UK với tư cách là người phụ thuộc của Sinh viên đang đăng ký trên tuyến đường này cũng có thể nộp đơn để gia hạn sự cho phép của họ với tư cách là người phụ thuộc – tuy nhiên những người phụ thuộc mới không được phép trên tuyến đường này.
7. QUAN TRỌNG: Lộ trình visa này không được tính vào định cư – tuy nhiên Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể nộp đơn cho các lộ trình khác khi kết thúc thời gian lưu trú 2-3 năm của họ, ví dụ như các lộ trình visa Công nhân lành nghề, Tài năng toàn cầu hoặc Nhà sáng tạo.
8. Những sinh viên tốt nghiệp và có visa Du học hoặc tier 4 hết hạn trước khi lộ trình được giới thiệu sẽ không đủ điều kiện xin visa loại này, tuy nhiên, hầu hết những sinh viên này cũng không kỳ vọng được hưởng lợi từ loại visa này khi họ đăng ký du học tại Vương quốc Anh. Họ vẫn sẽ có thể xin visa theo các chương trình khác, chẳng hạn như Công nhân lành nghề, Khởi nghiệp, Nhà đổi mới hoặc Tài năng toàn cầu…
Các câu hỏi thường gặp:
1. Visa Sinh viên tốt nghiệp có yêu cầu nộp hồ sơ xin visa mới không?
Lộ trình Sau đại học sẽ yêu cầu đơn xin thị thực mới, chỉ có thể thực hiện được từ bên trong Vương quốc Anh. Bạn sẽ phải thanh toán phí thị thực 700£ và Phụ phí Y tế Nhập cư với mức đầy đủ là 624£ mỗi năm. Sinh viên cũng sẽ cần có thông tin về Xác nhận Chấp nhận Học tập (CAS) mà họ đã sử dụng cho đơn đăng ký Sinh viên (hoặc tier 4) gần đây nhất của họ để đăng ký visa sinh viên tốt nghiệp.
2. Các trường đại học có phải nhà tài trợ cho những sinh viên theo học chương trình Cao học sau khi họ đã tốt nghiệp không?
Các cá nhân nộp đơn vào chương trình Sau đại học sẽ không cần người bảo lãnh. Các trường đã tài trợ sinh viên trước đó sẽ không cần phải tài trợ cho sinh viên của họ sau khi họ chuyển sang lộ trình sinh viên tốt nghiệp sẽ không cần Giấy chứng nhận tài trợ (CoS) để đăng ký theo lộ trình này. Tuy nhiên, các nhà tài trợ cho sinh viên sẽ cần phải thông báo cho Bộ nội vụ rằng một sinh viên đã hoàn thành khóa học của họ.
3. Lộ trình visa này có được tính vào thời gian định cư không?
Chương trình visa này không thể gia hạn và không được tính vào thời gian định cư. Tuy nhiên, những sinh viên tốt nghiệp nếu tìm được một công việc phù hợp và đáp ứng được các yêu cầu sẽ có thể nộp đơn vào các lộ trình làm việc, trong đó có Công nhân lành nghề, là một visa theo lộ trình định cư.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Home Officin the media Organisations: Home HomeOff Search blog Fact sheet: Graduate Immigration Route HomeOffice.newsteam Office news 14 October 2019- Home Offiee Today 4 March 2021). the UK Government has confirmed that the Graduate route will open for applications on July 2021. This will allow the UK to retain the brightest and the best international students to contribute to society and the economy post-study.'
Nguồn FB