TẤT TẦN TẬT VỀ “IMPLIED STATUS”

TÌm hiểu khi bạn đang nộp hồ sơ xin một giấy phép khác trong thời gian bạn ở tại Canada nhé!
📌“Implied” status là gì?
Một người có thể ở lại Canada hợp pháp theo tình trạng “Implied” nếu giấy phép tạm trú trước đó của họ đã hết hạn nhưng họ đã nộp đơn xin giấy phép mới và trong tình trạng chờ kết quả. Điều này thường áp dụng cho các cá nhân hoặc gia đình đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động, giấy phép học tập hoặc thị thực thăm thân.
📌Bạn cần phải nộp đơn cho tình trạng “Implied” không?
Không. Khi đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép trước đó sẽ tự động có được tình trạng “Implied” khi giấy phép trước đó hết hạn, trong khi đang chờ quyết định về .
📌Tình trạng “Implied” kéo dài bao lâu?
Cho đến khi có quyết định về đơn đăng ký mới.
📌Một cá nhân ở tình trạng “Implied” vẫn có thể tiếp tục làm việc không?
Nếu một người lao động tạm thời xin gia hạn giấy phép lao động cho nhà tuyển dụng lao động của mình trước khi giấy phép trước đó hết hạn, người đó có thể tiếp tục làm việc theo các điều kiện của giấy phép trước đó. Điều đó có nghĩa là người đó vẫn có thể làm việc cho cùng một chủ lao động. Tuy nhiên, nếu người đó đã nộp đơn xin giấy phép lao động cho một nhà tuyển dụng khác, người đó phải ngừng làm việc khi giấy phép hết hạn và chờ quyết định về việc nộp đơn.
📌Một cá nhân ở tình trạng “Implied” vẫn có thể tiếp tục học không?
Nếu một sinh viên xin gia hạn giấy phép học tập trước khi giấy phép trước đó hết hạn, sinh viên có thể tiếp tục học tập theo các điều kiện của giấy phép trước đó. Tuy nhiên, nếu người đó đã nộp đơn xin giấy phép học tập cho một trường khác thì người đó phải ngừng việc học lại khi giấy phép hết hạn và chờ quyết định về đơn đăng ký.
📌Điều gì xảy ra với tình trạng “Implied” nếu đơn đăng ký bị từ chối?
Nếu đơn đăng ký bị từ chối trong khi người nộp đơn đang ở tình trạng “Implied”, người nộp đơn sẽ mất đi tư cách lưu trú tại Canada.
📌Nếu ai đó đang trong tình trạng “Implied” rời khỏi Canada, họ có thể nhập cảnh lại đất nước này không?
Khi cá nhân có tình trạng “Implied” ở Canada không thể tiếp tục làm việc hoặc học tập sau khi rời khỏi đất nước và nhập cảnh trở lại đất nước cho đến khi giấy phép mới được cấp để làm việc hoặc học tập. Nghĩa là nếu một sinh viên rời Canada trong tình trạng “Implied” và trở về nước, trước khi có quyết định về đơn đăng ký thì người đó sẽ không thể tiếp tục học tập.
📌Bạn không được làm gì trong tình trạng “Implied”?
Nếu bạn nộp đơn xin giấy phép lao động mới cho một nhà tuyển dụng khác, bạn phải ngừng làm việc khi giấy phép trước đó hết hạn.
Tương tự, nếu sinh viên nộp đơn xin giấy phép học tập mới cho một trường khác, bạn phải ngừng học khi giấy phép học tập hết hạn và chờ giấy phép học tập mới trước khi tiếp tục học theo qui định trên giấy phép mới.
Nguồn: FB Phuong Ly