Tag: điều kiện ngoại ngữ

Visa du học Hà Lan

Các loại giấy tờ cần thiết Để Du học Hà Lan, học sinh cần có: Entry Visa (Regular Provisional Residence Permit – MVV) và Residence Permit (VVR). Hai loại giấy tờ này sẽ được xin cùng lúc. Quy trình xin được gọi là Access to Residence Procedure (TEV). Trong đó, nhà trường sẽ hỗ trợ […]