Tag: chương trình định cư

🍁 𝐓𝐀̣𝐈 𝐒𝐀𝐎 𝐂𝐀́𝐂 𝐍𝐆𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐋𝐀̣𝐈 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐓𝐀̣𝐈 𝐒𝐀𝐒𝐊𝐀𝐓𝐂𝐇𝐄𝐖𝐀𝐍 – 𝐓𝐀̣𝐈 𝐒𝐀𝐎 𝐃𝐄̂̃ 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐂𝐔̛ 𝐓𝐀̣𝐈 𝐒𝐀𝐒𝐊𝐀𝐓𝐂𝐇𝐄𝐖𝐀𝐍? 🍁

Nền kinh tế Saskatchewan được đánh giá là đa dạng hoá khi biết ứng dụng công nghệ và đổi mới vào công nghệ nông nghiệp, năng lượng tái tạo và không phát thải cũng như các dự án khai thác mới bằng lithium, hydro và heli. Tuy nhiên, với sự thay đổi nhanh chóng này […]

Định Cư Canada Cuối Năm 2020 Có Thay Đổi?

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại các thành phố lớn như Toronto hay Quebec City, nhưng hoạt động của Bộ Di Trú Canada không vì thế mà đóng băng. Các đợt rút của Express Entry và chương trình Tỉnh bang vẫn sẽ được duy trì xuyên suốt mùa lễ hội, […]

8 BƯỚC TỰ LÀM HỒ SƠ XIN START-UP VISA

Lưu ý quan trọng: Nếu kế hoạch kinh doanh của bạn được xây dựng theo nhóm, mỗi thành viên trong nhóm đều phải nộp một bộ hồ sơ Start-up Visa riêng. Hồ sơ xin Start-up Visa của từng thành viên chỉ được bắt đầu xử khi hồ sơ của tất cả thành viên đều đã […]