Tag: AINP

AINP- Chương trình để cử tỉnh bang Alberta

Được mệnh danh là “tấm vé vàng”, Đề cử của các tỉnh bang sẽ giúp bạn gần như chắc chắn nhận được thẻ xanh thường trú Canada trong tay. Hôm nay, hãy để Việt Dương “điểm danh” các điều kiện bạn cần có để đăng ký Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) – […]