Summner Camp 2019 tại Philipines

HELP English Language Program, Inc – Trường Anh ngũ HELP được thành lập vào đầu năm 1996 tại thành phố Baguio, Philipines.

Từ đó trở đi, chúng tôi đã đào tạo được những thế hệ học sinh có năng lực, những người có khả năng cạnh tranh với lực lượng lao động trên thị trường thế giới.

Với triết lý của mình, chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm và mở rộng thêm những cơ hội để giúp đỡ ngày càng nhiều học viên hoàn thiện năng lực tiếng Anh của mình, giúp học viên đủ năng lực để thực hiện những hoài bão mà học viên mong muốn.