Gặp gỡ và giao lưu cùng đại diện trường Portsmouth University

  • March 6, 2019 - 14:00
  • Hà Nội

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019 lúc 16:00 – 17:00

Portsmouth là môi trường học tập hấp dẫn dành cho những bạn trẻ mong muốn có một tương lai thành công và nghề nghiệp vững chắc.

Portsmouth University thành lập từ năm 1869, nằm trong nhóm 20 trường đại học được đánh giá cao về mức độ hài lòng của sinh viên tại Anh. Dựa trên nền tảng cung cấp chất lượng giáo dục cho sinh viên toàn thế giới, Portsmouth là môi trường học tập hấp dẫn cho những bạn trẻ mong muốn có một tương lai thành công và nghề nghiệp vững chắc.

Cùng cô Adele Wong giải đáp các thắc mắc về du học và các thủ tục khi du học tại Anh Quốc

EVENT INFO :

  • Start Date:March 6, 2019
  • Start Time:14:00
  • End Date:October 20, 2019
  • End Time:15:00
  • Number of Participants:200
  • Location:Hà Nội

FIND THIS EVENT ON :