Hot Hot Hot: Học bổng du học Phần Lan 2020 cực hấp dẫn

Tại sao Phần Lan ngày càng thu hút nhiều sinh viên quốc tế?

Phần Lan luôn là quốc gia có tên trong Top các nền giáo dục dẫn đầu cả châu Âu lẫn thế giới với nhiều trường đại học chất lượng, sánh vai với các cường quốc như Mỹ, Anh Úc… Vì vậy mà hiện nay rất nhiều sinh viên Việt Nam đã lựa chọn Phần Lan làm nơi phát triển tri thức và khởi đầu sự nghiệp. Những lý do làm nên sức hút cho du học Phần Lan phải kể đến các chương trình học bổng hấp dẫn.

  1. ĐẠI HỌC AALTO 

Aalto University Scholarship programme

Học bổng của Đại học Aalto sẽ chi trả 50% hoặc 100% học phí theo xét duyệt của trường. Học bổng của Đại học Aalto sẽ được trao dưới dạng miễn học phí. Hiện tại, Đại học Aalto không cung cấp bất kỳ học bổng nào để trang trải chi phí sinh hoạt ở Phần Lan. Sinh viên dự kiến sẽ trang trải tất cả các chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan đến học tập khác từ nguồn tài chính của bản thân.

Aalto University Incentive Scholarship programme

Ngoài các học bổng miễn học phí, Đại học Aalto còn có các học bổng ưu đãi cho sinh viên có tiến bộ tốt trong học tập tại Aalto. Học bổng được cấp nếu bạn đã hoàn thành tối thiểu 60 tín chỉ ECTS theo kế hoạch học tập cá nhân được phê duyệt trong một năm học. Học bổng có trị giá là 1,500 EUR.

  1. ĐẠI HỌC HELSINKI

Trường sẽ xét duyệt đơn xin học bổng cùng đơn xin nhập học của bạn sau đó bạn sẽ nhận được thư chấp nhận chính thức với thông tin về tình trạng học bổng của mình. Trường Helsinki gồm có

– Học bổng toàn phần (gồm học phí và sinh hoạt phí 10,000 EUR)

– Học bổng miễn 100% học phí (học phí dao động từ 13,000 EUR đến 18,000 EUR).

Thời gian của học bổng sẽ là hai năm. Đối với tất cả các học bổng, sinh viên được yêu cầu học toàn thời gian (ít nhất 55 tín chỉ ECTS mỗi năm). Sau năm học đầu tiên, tiến độ học tập của bạn sẽ được kiểm tra và tùy thuộc vào tiến độ của bạn, học bổng sẽ được tiếp tục hay không.

  1. ĐẠI HỌC TAMPERE:

– Học bổng “University Global Student Award for Academic Excellence Scholarships” bao gồm 7.000€ hàng năm để trang trải chi phí sinh hoạt của sinh viên trong năm đầu và chi trả 100% học phí trong toàn bộ chương trình học. Học bổng này dành cho học sinh quốc tế xuất sắc.

– “Tampere University Tuition Fee Scholarships” Học bổng học phí của Đại học Tampere bao gồm 100% học phí trong chương trình học.

– “Early Bird Scholarships” – học bổng này chi trả 50% học phí trong năm đầu tiên cho những sinh viên có đóng học phí cho trường.

  1. ĐẠI HỌC OULU

– Học bổng 50% học phí cho các chương trình kinh doanh tại đại học Oulu, chi trả 50% học phí trong chương trình thạc sĩ kinh doanh tại đại học Oulu

– Học bổng 75% học phí sẽ chi trả 75% học phí trong chương trình thạc sĩ tại tất cả các ngành học (trừ kinh doanh và giáo dục liên văn hóa)

Để có học bổng trong năm học tiếp theo, sinh viên phải hoàn thành 60 tín chỉ ECTS vào cuối năm học trước. Nếu bạn không đạt được yêu cầu này trong năm học đầu tiên, bạn sẽ phải trả toàn bộ học phí quốc tế cho năm thứ hai nếu muốn hoàn thành chương trình học.

  1. ĐẠI HỌC CENTRIA

Trường đại học Centria có học bổng cho các chương trình Cử nhân kỹ thuật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Điều dưỡng, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Yêu cầu hoàn thành 55 ECTS (tín chỉ học tập) trong năm đầu tiên, bạn có thể được giảm 50% học phí của năm thứ hai. Nếu hoàn thành 110 ECTS trong 2 năm học bạn có thể được giảm 50% học phí của năm thứ ba. Và hoàn thành 165 ECTS trong 3 năm học bạn có thể được giảm 50% học phí của năm thứ tư. Riêng học bổng cho chương trình thạc sĩ yêu cầu hoàn thành toàn bộ chương trình học trong vòng một năm rưỡi.