Suffolk University Boston và cơ hội học bổng đến 50% học phí

SUFFOLK UNVERSITY

Thông tin cơ bản về Đại học Suffolk:
 • Năm thành lập: 1906
 • Số lượng sinh viên: 7.288
 • Sinh viên quốc tế: 1.353
 • Đến từ: 100+ quốc gia
 • Chương trình đào tạo cử nhân: 60+
 • Chương trình đào tạo Tiến sĩ/ Thạc sĩ: 50+
Tại sao chọn Đại Học Suffolk:
 • 91% giảng viên chuyên trách có bằng Tiến sĩ hoặc bằng cấp cao nhất trong lĩnh vực của mình; không có lớp học nào được giảng dạy bởi các trợ giảng.
 • Tỷ lệ SV-giảng viên của Đại học Suffolk đảm bảo một chương trình giảng dạy được cá nhân hóa phù hợp cho tất cả SV.
 • SV của Suffolk khá đa dạng với 23% là SV quốc tế đại diện cho 108 quốc gia.
 • 95% SV Suffolk đang làm việc hoặc đang theo học các khóa Cao học trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp.
 • 72% SV Suffolk hoàn tất chương trình thực tập trước khi tốt nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ADMISSIONS

Yêu cầu đầu vào

 • Đại học: GPA>2.7; IELTS: 6.5
 • Thạc sĩ: GPA> 3.0; IELTS: 6.5
 • Dự bị Đại học: GPA> 2.2; IELTS: 5.0
 • Dự bị Thạc sĩ: GPA>2.5; IELTS: 5.5

Học phí

 • Đại học: $42,250/ year
 • Thạc sĩ: $29,020/ year
 • Dự bị Đại học: $43,670/ year
 • Dự bị Thạc sĩ: Business: $50,420/ year
  LLA: $55,730/ year

HỌC BỔNG