Học Bổng Raffles Singapore – Bachelor and Master Scholarships upto SGD 6,955 (3 Feb 2021)

Hiện tại trường Raffles Singapore đang có các chương trình học bổng và khuyến mãi cho năm 2021 như sau:

RAFFLES SINGAPORE – MARCH 2021 OPEN HOUSE PROMOTIONS & DISCOUNTS
Chương trình Miễn Phí Đăng Kí

Được áp dụng cho các Hồ sơ đăng kí nhập học từ 1/2 đến 30/3/2021.

 Chương trình Học Bổng

Chương trình Học Bổng (mức giảm học phí lên đến SGD 6,955) được áp dụng cho các chương trình học sau:

  1. 1 năm Thạc Sĩ (Kì nhập học tháng 7/2021)
  2. 3 năm Cử Nhân (Kì nhập học tháng 4, 7, 10/2021)

Mức Học Bổng

·        SGD 4,815 (Scholarship) + 2,140 (Yearly Discounts) – Cho các khóa Cử Nhân Thiết Kế 3 năm.

·        SGD 3,852 (Scholarship) + 1,070 (Yearly Discounts) – Cho khóa Cử Nhân Kinh Doanh Thời Trang 3 năm.

·        SGD 1,605 (Scholarship) + 1,070 (Yearly Discounts) – Cho các khóa Thạc Sĩ 1 năm.

Điều Kiện Học Bổng

  1. Để nhận học bổng, HS phải nộp hồ sơ và đóng học phí lần đầu trước ngày 30/4/2021.
  2. Học bổng sẽ được trừ vào lần đóng học phí cuối cùng của HS.