🎯XẾP HẠNG CÁC UNIVERSITY TẠI CANADA THEO CHUYÊN NGÀNH 🎯

A. Business – Kinh doanh
 1. University of British Columbia
 2. University of Toronto
 3. McGill University
 4. University of Alberta
 5. Queen’s University
 6. Western University
 7. McMaster University
 8. York University
 9. University of Waterloo
 10. University of Calgary
 11. University of Montreal
 12. University of Concordia
 13. Simon Fraser University
 14. Dalhousie University
 15. Saint Mary’s University
 16. Ryerson University
 17. Victoria University
 18. Wilfrid Laurier University
 19. Guelph University
 20. Laval University
B. Computer Science – Khoa học Máy tính
 1. University of British Columbia
 2. University of Toronto
 3. University of Waterloo
 4. McGill University
 5. University of Alberta
 6. University of Montreal
 7. Simon Fraser University
 8. Victoria University
 9. University of Calgary
 10. McMaster University
 11. Queen’s University
 12. University of Ottawa
 13. Western University
 14. University of Manitoba
 15. Dalhousie University
 16. Carleton University
 17. Laval University đồng hạng Ryerson University
 18. Không có
 19. Concordia University
 20. Lakehead University đồng hạng UQAM University
*Xếp hạng của trường được sắp xếp từ cao nhất trở xuống