Tin tức

Bài luận Statement of Purpose: Những điều cần biết

Statement of Purpose là bài luận thể hiện mục đích học tập bạn có thể sẽ được yêu cầu thực hiện để nộp hồ sơ nhập học vào các trường hoặc ứng tuyển cho những chương trình học bổng. Để có một bài luận Statement of Purpose ấn tượng, trước khi bắt tay vào viết […]