THE AMITY GLOBAL INSTITUTE SEMINAR

  • September 3, 2022 - 17:30
  • Grand Mercure Hà Nội

Kỷ niệm sự thành công của những bước phát triển năm 2022, đánh giá các cơ quan tuyển dụng sinh viên, định hướng cho năm 2023 và ăn mừng thành tích trở thành PEI duy nhất ở Singapore với nhóm sinh viên Trung Á lớn nhất. Với sự hiện diện của Giáo sư Leon Choong, Giám đốc Điều hành Khu vực (ASEAN), cùng với Tiến sĩ Easwaramoorthy Rangaswamy, Hiệu trưởng & Hiệu trưởng, cũng như Ông Gavin Chua, Phó Chủ tịch phụ trách Hoạch định Chiến lược & Phát triển Kinh doanh Quốc tế, sự kiện hứa hẹn sẽ diễn ra thú vị và hấp dẫn. chúng tôi sẽ rất vui khi có bạn trong số chúng tôi.

Chúng tôi dự kiến ​​bắt đầu Hội thảo lúc 17:30 tại Grand Mercure Hà Nội và bữa tối sẽ bắt đầu lúc 19:00

EVENT INFO :

  • Start Date:September 3, 2022
  • Start Time:17:30
  • End Date:September 3, 2022
  • End Time:19:00
  • Location:Grand Mercure Hà Nội