The webinar ” Lets Go Canada

  • September 4, 2020 - 09:00
  • Online

Buổi Global Portal Launching của Let’s Go Canada đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 01/09/2020 với sự tham dự của rất nhiều khách mời là các đại diện trường và đại diện các công ty du học đến từ nhiều nước trên thế giới, đánh dấu sự khởi đầu thành công tốt đẹp của mô hình hoạt động mới của Lets Go Canada.

EVENT INFO :

  • Start Date:September 4, 2020
  • Start Time:09:00
  • End Date:September 4, 2020
  • End Time:10:00
  • Location:Online
  • Website:https://vietduongedu.com/