NHỮNG SUẤT HỌC BỔNG DU HỌC ÚC KO THỂ BỎ LỠ!!!

LA TROBE UNIVERSITY:

Học bổng 100% học phí– Vice-Chancellor Scholarship – Vietnam: dành cho chương trình cử nhân hoặc thạc sỹ tín chỉ. Thời hạn nộp hồ sơ:
– Ngày 30/11/2020 cho học kỳ 1 năm 2021;
– Ngày 16/04/2021 cho học kỳ 2 năm 2021.
Học bổng 30% học phí– La Trobe South East Asia Scholarship: dành cho chương trình cử nhân hoặc thạc sỹ tín chỉ, áp dụng cho học kỳ 1 tháng 3 năm 2021;
Học bổng 2.000 AUD– Early Bird Acceptance Grant: dành cho những bạn chấp nhận thư mời nhập học sớm,có thể kết hợp với các học bổng khác để tăng thêm giá trị học bổng của các bạn;
Học bổng toàn phần– La Trobe University Full Fee Research Scholarships (LTUFFRS): Hằng năm, Đại học La Trobe cấp nhiều học bổng thạc sĩ và tiến sĩ nghiên cứu cho những ứng viên quốc tế xuất sắc. Học bổng bao gồm 100% học phí (và có khả năng được nhận học bổng sinh hoạt phí) cho 2 năm học thạc sĩ nghiên cứu hoặc 4 năm cho bậc học tiến sĩ. Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2020.

GRIFFITH UNIVERSITY

Griffith Remarkable scholarship: Trị giá 50% học phí, yêu cầu:
o Đối với bậc Cử nhân: Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành 1 năm học đại học, GPA 3.0/ 4.0 (tương đương 5.5/7), đồng thời lớp 12 có điểm GPA của 4 môn ≥ 9.1/10 + Personal statement 200-500 từ;
o Đối với bậc Thạc sỹ tín chỉ: Tốt nghiệp cử nhân, GPA 3.0/ 4.0 (tương đương 5.5/7) + Personal statement 200-500 từ;
International Student Academic Excellence Scholarship: Trị giá 25% học phí, dành cho chương trình Cử nhân hoặc Thạc sỹ tín chỉ, nhập học trimester 3/2020 hoặc trimester 1, 2, 3/2021. Yêu cầu:
  • Đối với bậc Cử nhân: Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành 1 năm học đại học, GPA 5.5/7 (tương đương 7.5/10), đồng thời lớp 12 có điểm GPA của 4 môn ≥ 9.1/10
  • Đối với bậc Thạc sỹ tín chỉ: Tốt nghiệp cử nhân, GPA 5.5/7 (tương đương 7.5/10).
International Student Academic Merit Scholarhips: Trị giá 20% học phí, dành cho chương trình Cử nhân hoặc Thạc sỹ tín chỉ, nhập học trimester 3/2020 hoặc trimester 1, 2, 3/2021. Yêu cầu:
  • Đối với bậc Cử nhân: Tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành 1 năm học đại học, GPA 5.0/7 (tương đương 6.7/10), đồng thời lớp 12 có điểm GPA của 4 môn ≥ 9.1/10;
  • Đối với bậc Thạc sỹ tín chỉ: Tốt nghiệp cử nhân, GPA 5.0/7 (tương đương 6.7/10).