Danh sách học bổng UK kỳ tháng 1/2022

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều bạn học sinh đã phải gác lại dự định du học của mình trong kỳ tháng 9/2021 vừa qua. Trong kỳ tuyển sinh Tháng 1/2022 tới đây, có nhiều trường Đại học tại UK giảng dạy cho kỳ học này, với số lượng khoá học nhiều và phong phú hơn và cơ hội học bổng đa dạng và có giá trị cao dành cho sinh viên.

University Giá trị Link
Anglia Ruskin University Lên tới £4,000 International Excellence Scholarship: 4,000 bảng
International Merit Scholarship : 1000 – 2000 bảng
International Early Payment Discount: 400 -1000 bảng
Chi tiết xem tại đây.
Aston University Lên tới £8,000 Global Ambassador Scholarship: £3,000
Vice-Chancellor’s International Scholarship: £8,000
Global Excellence Scholarship: £2,000 -£5,000
Chi tiết xem tại đây
Bangor University Lên tới 50% học phí Vice-Chancellor Scholarship: 50% học phí
Deans Scholarship: lên tới £4,000
International Scholarship: lên tới £3,000
Chi tiết xem tại đây.
Birmingham City University Lên tới £2,000 Merit-based scholarships
Chi tiết xem tại đây.
Bournemouth University Lên tới £3,500 Academic Achievement Scholarship: lên tới £2,000
Academic Excellence Scholarship: lên tới £3,500
Chi tiết xem tại đây.
BPP University 10 full-fee scholarships Chi tiết xem tại đây.
Brunel University London Lên tới £12,000 MBA Scholarship: £7,000 ~ £12,135
International Excellence Scholarship 2021/22: £6000
Chi tiết xem tại đây.
Coventry University Lên tới £1,000 Chi tiết xem tại đây.
De Monfort University Lên tới £4,000 DMU International Scholarship:  £1,500
Sustainability Scholarship:  £4,000
Chi tiết xem tại đây.
Glassgow Caledonian University Lên tới £5,000 New to GCU scholarship: lên tới £4,000
Early payment discount: 5% lên tới £5,000
Chi tiết xem tại đây.
Kingston University London Lên tới £2,000 Chi tiết xem tại đây.
Liverpool John Moores University Lên tới £3,000 Chi tiết xem tại đây.
London Metropolitan University Lên tới £2,500 Scholarships – London Metropolitan University
London South Bank University Lên tới £4,000 International Scholarships: £1,500
International Merit Scholarships: £ 4.000
Chi tiết xem tại đây.
Middlesex University London Lên tơi £2,000 Regional or International Merit Award
Chi tiết xem tại đây.
Nottingham Trent University Lên tới 50% học phí International Scholarships £2,000
International Merit Scholarships £3,000
Postgraduate Masters Scholarships 25% học phí
Postgraduate Masters Scholarships 50% học phí
Vietnam Scholarships £4,000
LLM South Asia Scholarship 50% học phí
LLM Vietnam Scholarship 50% học phí
Chi tiết xem tại đây.
Solent University Lên tới £3,000 Dean’s Scholarships: £2,500
Vice-Chancellor’s Scholarships: £3,000
Chi tiết xem tại đây.
University of Bedfordshire      Lên tới £1,000 Chi tiết xem tại đây.
University of Bradford Lên tới £3,500 International Academic Excellence Fee Scholarships: lên tới £3,500
Country Specific Scholarships: £2,000
Chi tiết xem tại đây
University of the Creative Arts Lên tới £6,000 Early-bird Reduction: £1,200
International Future Leaders of the Creative Industries Scholarships: lên tới £3,000
UCA Impact Scholarships: lên tới £6,000
UCA Crafts Scholarships: lên tới £6,000
Chi tiết xem tại đây.
University of Derby Lên tới 100% học phí Early Bird Discount: £500
Postgraduate (PGT) Scholarship: £2,000
Vice-Chancellor’s Scholarship: 100% học phí 1 năm
Chi tiết xem tại đây
University of Gloucestershire Lên tới £1200 Academic Merit Scholarship 2021/22: lên tới £1200
Chi tiết xem tại đây.
University of Greenwich Lên tới £10,000 International Scholarships Award: £3,000
GREAT Sustainable Futures Scholarship – Vietnam: £10,000
Chi tiết xem tại đây.
University of Huddersfield Lên tới £8,000 International undergraduate and Master’s students: £2000
South East Asia Scholarships: £8,000
Chi tiết xem tại đây.
University of Lincoln Lên tới 50% học phí Lincoln 50% Global Scholarship: 50% học phí
Vietnam Scholarships: £5,000
Chi tiết xem tại đây.
University of Northampton Lên tới 30% học phí The University of Northampton International Scholarship
Chi tiết xem tại đây.
University of Roehampton Lên tới £4,000 Country Scholarships: £2,500
International Excellence Scholarship: lên tới £4,000
Chi tiết xem tại đây.
University of South Wales Lên tới £2,500 International Office Scholarships: lên tới: £2,000
Chancellors International Development Scholarships: £2,500
Chi tiết xem tại đây.
University of Stirling Lên tới £4,000 Postgraduate Vietnam Scholarship £4,000
Postgraduate International Excellence Scholarship £4,000
International Undergraduate Scholarship  £2,000
Chi tiết xem tại đây.
University of Surrey Lên tới £2,500 Chi tiết xem tại đây.
University of West London Lên tới £5,000 International Ambassador Scholarship lên tới £5,000
Chi tiết xem tại đây.
University of Westminster Lên tới £2,000 International Postgraduate Part Fee Scholarship  £2,000
Chi tiết xem tại đây.
University of Wolverhampton Lên tới £2,000 Chi tiết xem tại đây.