Chương trình định cư PEQ- những cập nhật mới nhất

Từ ngày 22/07/2020, chương trình định cư PEQ có thêm những yêu cầu dành cho đương đơn đăng ký. Chương trình định cư PEQ dành cho sinh viên tốt nghiệp ở Quebec và nhân lực tay nghề cao ở ngoài tỉnh bang mong muốn ở lại và định cư tại đây

  1. Chương trình PEQ – dành cho sinh viên tốt nghiệp Quebec

I.1. Nếu bạn giữ một bằng kỹ thuật cao đẳng, cử nhân, thạc sỹ hoặc tiến sỹ thì:

Đã có kinh nghiệm làm việc full time ít nhất 12 tháng sau khi tốt nghiệp. Công việc thuộc 0, A, B

Hiện đang làm việc trong nhóm công việc 0, A,B khi bạn nộp hồ sơ.

**Kinh nghiệm và công việc có thể không cần liên quan tới chương trình học.

Kinh nghiệm làm việc đạt được trong quá trình thực tập theo yêu cầu của ngành học (part time hoặc full time) miễn sao được cấp giấy phép làm việc có thể được ghi nhận tối đa 3 tháng.

  1. 2 Sinh viên có bằng nghề DEP (Diplôme d’études professionnelles) hoặc bằng ASP (Attestation de spécialisation professionnelle) có thời gian học 1800h

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 18 tháng làm việc toàn thời gian sau khi kết thúc khóa học, công việc 0 A B.

Có job offer  hạng 0 A B ở thời điểm nộp hồ sơ

Nếu kinh nghiệm bạn có được thuộc nhóm công việc 0 A B, thì công việc đó không cần phải liên quan tới ngành bạn học.

Nếu kinh nghiệm làm việc công việc nhóm C, thì công việc đó phải liên quan tới ngành DEP mà bạn đã học ở Quebec.

Kinh nghiệm làm việc đạt được trong quá trình thực tập theo yêu cầu của ngành học (part time hoặc full time) miễn sao được cấp giấy phép làm việc có thể được ghi nhận tối đa 3 tháng.

Năng lực tiếng pháp level 7 trở lên

Cam kết cung cấp các nhu cầu thiết yếu cho chính đương đơn và những người đi kèm (vợ chồng, con cái) cho thời gian tối thiểu là 3 tháng

Đủ 18 tuổi, có visa còn hạn và nếu bạn nộp hồ sơ từ Quebec thì khi đó bạn đang ở lại Quebec

Đạt được, trước thời hạn quy định, chứng nhận đã học về các giá trị dân chủ và các giá trị của Québec. Các thành viên trong gia đình bạn có trong đơn đăng ký của bạn (vợ / chồng của bạn từ 16 tuổi trở lên và con cái phụ thuộc của bạn từ 18 tuổi trở lên) cũng phải có chứng nhận

Không phải đối tượng của PEQ:

Bạn theo học với học bổng có kèm yêu cầu quay trở lại nước của bạn để làm việc

Bạn đã bắt đầu một chương trình học mới ở Quebec

Job offer có thể được cung cấp bởi một nhà tuyển dụng Quebec hoặc nhà tuyển dụng nước ngoài.

Lưu ý, đương đơn apply theo diện này cần phải thuộc đối tượng:

– Đến Quebec với mục đích bạn đầu là học tập và tuân thủ các yêu cầu của ĐSQ trong suốt quá trình ở tại Quebec

– Ở Quebec tói thiểu một nửa chương trình học

– Có bằng cấp do sở giáo dục Quebec công nhận

  1. Chương trình PEQ – dành cho người lao động nước ngoài tạm thời

Dự định sinh sống và làm việc lâu dài ở Quebec

Hiện đang làm việc tại Quebec và tuân thủ quy định về pháp luật tại đây

Làm việc hợp pháp tại Quebec ở dạng lao động nước ngoài tạm thời, giao lưu văn hóa (Working Holiday, Thực tập sinh quốc tế).

Hiện đang có job offer level 0 A B ở thời điểm nộp hồ sơ và đã làm việc được 24 tháng trong vòng 36 tháng trước thời gian nộp hồ sơ.

Tiếng Pháp level 7 (B2 TEFL)

Đủ khả năng tài chính cho tối thiểu 3 tháng cho đương đơn và người đi cùng

Tối thiểu 18 tuổi, hộ chiếu còn hạn

Đạt được, trước thời hạn quy định, chứng nhận đã học về các giá trị dân chủ và các giá trị của Québec. Các thành viên trong gia đình bạn có trong đơn đăng ký của bạn (vợ/ chồng của bạn từ 16 tuổi trở lên và con cái phụ thuộc của bạn từ 18 tuổi trở lên) cũng phải có chứng nhận

Như vậy, các sinh viên tốt nghiệp tại Quebec có lợi thế khá tốt về số năm kinh nghiệm (12 – 18 tháng) thay vì 24 tháng như dạng nhân lực tay nghề cao apply thẳng đến Quebec để định cu.

Định hướng của chúng tôi trong thời gian tới:

– Các sinh viên hiện đang ở Quebec: tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện khả năng tiếng Pháp để tìm việc.

– Các sinh viên đang định hướng tới Canada định cư, lưu ý về chính sách định cư sẽ liên tục thay đổi, hiện tại ở Quebec sẽ có 2 hướng:

+ Du học nghề lựa chọn các khóa đủ 1800 giờ

+ Du học đại học, thạc sỹ, kỹ thuật có lợi thế hơn (yêu cầu số năm kinh nghiệm ít hơn)

+ Du học bằng tiếng Anh cần tích cực học tiếng Pháp

+ Sinh viên học DEP ASP bằng tiếng Pháp có thể không phải thi B2, vậy sinh viên có thể cân nhắc học tiếng Pháp rồi chuyển sang học chương trình bằng tiếng Pháp.