Loading...
Trang chủ /  Tư vấn du học

Tư vấn du học

Tư vấn du học


Tư vấn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh chọn ra chương trình phù hợp nhất. Tư vấn chương trình học bổng các nước.

  • Tư vấn chọn trường, chọn ngành học phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của học sinh.
  • Tư vấn các chương trình: trung học công lập, trung học nội trú, cao đẳng, cao đẳng cộng đồng, đại học, thạc sỹ (bao gồm MBA), tiến sỹ. Tham khảo  danh sách các trường tại Việt Dương IED.
  • Tư vấn các thông tin về học bổng/hỗ trợ tài chính phù hợp.
  • Dịch thuật và công chứng các giấy tờ của học sinh.
  • Hướng dẫn hoàn thành thư giới thiệu và bài luận (nếu có).
  • Tổ chức các buổi định hướng trước khi du học (PDO/Pre-Departure Orientation).
  • Theo sát quá trình học tập của học sinh, báo cáo định kỳ về cho gia đình.
  • Trợ giúp học sinh đang học ở nước ngoài nộp đơn vào các cấp học cao hơn/chuyển trường.