Loading...

Học bổng

Trang chủ / Học bổng

HỌC BỔNG LÊN TỚI 100% TRƯỜNG SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

19-09-2018

SolBridge International School of Business -Trường Kinh doanh quốc tế Solbridge được thành lập năm 2007 trực thuộc trường Đại học Woosong nằm tại thành phố Daejeon. SolBridge cũng là trường kinh doanh tiên phong trong khu vực châu Á liên kết thành công với đại học... Đọc thêm